Co by było, gdyby…

CEL:

 • uczniowie uświadamiają sobie, jaki wpływ ma człowiek na życie zwierząt i roślin, jakie zagrożenia może stwarzać dla świata przyrody.

KROK PO KROKU:

 1. Zdecyduj, w jak licznych zespołach będą pracować uczniowie i podziel klasę.
 2. Rozdaj uczniom kartki z listą bohaterów i zagrożeń.
 3. Określ długość poszczególnych wystąpień (od 30 sekund do 2 minut).
 4. Daj uczniom wybór – czy przygotują wypowiedź:
  • z punktu widzenia przedstawiciela zagrożonego gatunku – angażując emocje, apelują o pomoc...
  • czy z punktu widzenia ludzi – przedstawiając zagrożenie
 5. Daj uczniom 5 minut na zastanowienie i przygotowanie wystąpień. Po kolei poproś zespoły o prezentacje.
 6. Każde wystąpienie nagradzajcie brawami.
 7. Możesz przeprowadzić dowolną liczbę rund wystąpień, zmieniając role przypisane zespołom.

WIĘCEJ POMYSŁÓW:

 • możecie podsumować zajęcia, rozmawiając o tym, jakie działania mają negatywny wpływ na życie zwierząt – w podziale na zagrożenia zależne od działalności człowieka i niezależne od ludzkiego wpływu
 • zastanówcie się, czy większe wrażenie zrobiły na was wypowiedzi emocjonalne, czy racjonalne
 • możecie dołączyć inne, dowolne zagrożenia (uczniowie sami mogą zgłosić propozycje tematów do omówienia)
 • uczniowie mogą przeprowadzić wywiady z zagrożonymi zwierzętami (w rolę zagrożonych gatunków też wcielą się uczniowie)
 • możecie nagrać film z wypowiedziami i potem przeanalizować siłę argumentacji, zamieścić nagranie na szkolnej stronie internetowej

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • lista bohaterów i zagrożeń (załącznik)
 • zegarek ze stoperem
 • ewentualnie kamera (smartfon)

DO POBRANIA

Załącznik [PDF]