Łańcuch pokarmowy

CEL:

 • uczniowie poznają zasady życia w przyrodzie na przykładzie łańcucha pokarmowego – wszystkie żywe organizmy tworzą tzw. krąg życia – każda jego część jest niezbędna, by istniały inne.

KROK PO KROKU:

 1. Podziel uczniów na czteroosobowe zespoły.
 2. Przygotuj tyle kartek z nazwami roślin i zwierząt, ilu jest uczniów – komplet dla każdego zespołu.
 3. Pozwól uczniom w zespołach wylosować kartki.
 4. Wyznacz czas, w jakim uczniowie z każdego zespołu mają ustawić się w łańcuchu (według wylosowanych kartek).
 5. Wspólnie porównajcie wszystkie łańcuchy. Ustalcie prawidłową zależność i zapiszcie ją na tablicy.
 6. Tak samo przećwiczcie dwa następne warianty (kolejno rozdane karty).

WIĘCEJ POMYSŁÓW:

 • kolaż – praca plastyczna – uczniowie korzystając z wycinków z gazet, bądź wspomagając się własnymi rysunkami, tworzą na brystolu łańcuch pokarmowy według własnego pomysłu
 • możecie zbudować własny łańcuch, wymyślając i angażując dowolnie dużo gatunków roślin i zwierząt pozostających ze sobą w zależności
 • możesz wyznaczyć ucznia, który będzie pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego – np. ziarenkiem słonecznika, grzybem kapeluszowym, mszycą. Każdy następny uczeń będzie kolejnym ogniwem, wszyscy biorą udział w wymyślaniu możliwości. Można przy tym zadaniu korzystać z dowolnych źródeł. Sprawdźcie, jak długi będzie wasz łańcuch. Dobrze by było, gdyby w budowie łańcucha wzięła udział cała klasa albo zespoły minimum 10-osobowe

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • duży arkusz (flipchart) lub tablica
 • pocięty arkusz z nazwami wybranych roślin i zwierząt
 • zestawy roślin i zwierząt (załącznik)
 • gruby flamaster
 • klej
 • materiały z książek przyrodniczych, atlasów, z internetu

DO POBRANIA

Załącznik [PDF]