Przyrodnicze ABECADŁO

CEL:

 • uczniowie poznają nazwy różnych gatunków zwierząt i/lub roślin – w dowolnych kategoriach. Rozszerzają wiedzę o różnorodności biologicznej Polski.

KROK PO KROKU:

 1. Zdecyduj, co będzie przedmiotem zabawy: zwierzęta czy rośliny (a może jedno i drugie).
 2. Określ czas i zasady zabawy (wybierz wariant z „więcej pomysłów”).
 3. Zapisz alfabet na tablicy.
 4. Rozdaj uczniom wydrukowane arkusze z alfabetem.
 5. Gdy minie czas zabawy, wspólnie zapiszcie na tablicy najczęściej wymieniane gatunki.

WIĘCEJ POMYSŁÓW:

 • zabawa może być realizowana w zespołach albo indywidualnie
 • możesz przyznawać dodatkowe punkty za nazwy gatunków, które wymieniło najmniej uczniów
 • zabawa może premiować szybkość wpisania nazw gatunków od A do Ż (pomijając te litery, od których nie zaczynają się żadne nazwy gatunków roślin i zwierząt, np. „ą”, „ę”, „x”, „ó”)
 • zabawa może toczyć się wielokrotnie – można zawężać kategorie, np. ptaki Polski, drzewa, ssaki, zwierzęta i/lub rośliny chronione występujące w parkach narodowych, które żyją w Polsce, odmiany jabłek…
 • zabawa może przebiegać jak klasyczna gra „w inteligencję”:
  • za każde hasło mogą być przyznawane punkty
  • hasło, które ma tylko jedna osoba – 20 pkt, więcej osób – 10 pkt, za brak hasła – 0 pkt
 • uczniowie mogą podać jak największą liczbę nazw gatunków na określoną literę, np. na „ż”. Wygrywa ten, kto zna i zapisze najwięcej nazw gatunków. Kto nazbiera najwięcej punktów, zostaje MISTRZEM BIORÓŻNORODNOŚCI
 • uczeń rozpoczynający zabawę wypowiada nazwę gatunku (w zależności od wcześniejszych ustaleń – zwierzęcia lub rośliny), a kolejni uczniowie podają nazwę zaczynającą się na ostatnią literę wcześniejszego wyrazu, np. temat „Ssaki”: 1. dziecko – kot, 2. dziecko – tygrys, 3. dziecko – szczur…

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • wydrukowane arkusze z alfabetem (załącznik)
 • długopisy, ołówki
 • ewentualnie wydruk pomocniczego arkusza z nazwami zwierząt (załącznik)

DO POBRANIA

Załącznik [PDF]