Zgadywanka – kto to jest?

CEL:

 • uczniowie poznają i dopasowują cechy charakterystyczne do różnych zwierząt.

KROK PO KROKU:

 1. Zdecyduj, który wariant zabawy wybierzesz (zobacz: „więcej pomysłów”).
 2. Wydrukuj z internetu lub wytnij z gazet i naklej na kartki wizerunki zwierząt – tak, by każdy uczeń biorący udział w zajęciach dostał zwierzę.
 3. Kartki z nazwami zwierząt wydrukuj w dwóch kompletach (załącznik).
 4. Potnij kartki z załącznika z cechami opisującymi zwierzęta.
 5. Rozdaj uczniom jeden komplet kartek z nazwami zwierząt.
 6. Drugi komplet z nazwami zwierząt przymocuj do tablicy.
 7. Na stole ułóż potasowany stos kartek z cechami zwierząt.
 8. Odczytuj cechy charakterystyczne zwierząt, proś uczniów, aby zgłaszali się, jeśli mają pewność, że cecha opisuje ich zwierzę. Do jednej cechy może się zgłosić kilkoro uczniów. Następnie, aby zawęzić poszukiwania odpowiedniego zwierzęcia, nauczyciel czyta cechy do momentu, w którym wszyscy będą mieli pewność, że zostaje tylko jedno zwierzę.
 9. Gdy wszyscy uczniowie potwierdzą, że cecha pasuje do ich zwierzęcia – przyczep do tablicy cechy, przyporządkowując je odpowiednio do zwierząt.
 10. Porozmawiajcie o tym, że dzięki różnym cechom zwierzęta są dobrze przystosowane, łatwiej im się żyje w ich naturalnym środowisku (mogą się lepiej ukryć, łatwiej zdobyć pożywienie, łatwiej się poruszać).

WIĘCEJ POMYSŁÓW:

 • jako podsumowanie można przeprowadzić zabawę w „Kim jestem?” Nauczyciel przykleja uczniom do czoła kartkę z nazwą zwierzęcia. Uczniowie dobierają się parami i zadają sobie pytania mające je doprowadzić do tego, jakimi zwierzętami są. Mogą zadawać tylko takie pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”, np. „Czy jestem ssakiem?”, „Czy lubię ciepło?”, „Czy moje futro jest koloru…?”
  • zdecyduj, czy skorzystasz z wariantu łatwiejszego – dopasowanie jednej cechy (wtedy przygotuj opisy z drugiej kolumny załącznika), czy trudniejszego – wszystkie cechy (wycinasz wszystkie rubryki załącznika)
  • możesz wybrać wariant prostszy – z mniejszą grupą zwierząt
  • porozmawiajcie o tym, że różne cechy mogą opisywać różne zwierzęta (np. szare futro). To stanowi o podobieństwie
  • po zajęciach uczniowie mogą dowolnie zilustrować swoich bohaterów. O te portrety możesz uzupełnić tablicę z wynikiem zgadywanki

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • kartki z nazwami i cechami zwierząt (załącznik)
 • tablica magnetyczna i magnesy do przyczepiania kartek albo tablica korkowa i pineski albo duży arkusz papieru i klej
 • wizerunki wybranych zwierząt

DO POBRANIA

Załącznik [PDF]