Ekodetektyw

CEL:

 • uczniowie interesują się światem otaczającej przyrody, uczą się samodzielnej obserwacji, odkrywają bogactwo i różnorodność przyrodniczą w terenie.

KROK PO KROKU:

 1. Zorganizuj wycieczkę – do parku lub lasu. Wybierz i oznacz teren działania.
 2. Wzbudź w uczniach ciekawość, zapowiadając, że dziś będą prawdziwymi detektywami. Ekodetektywami.
 3. Podziel uczniów na zespoły – zdecyduj iluosobowe.
 4. Rozłóż wszystkie paski papieru z zadaniami detektywistycznymi (załącznik), tak by uczniowie nie widzieli treści.
 5. Pozwól każdemu zespołowi wylosować po pięć zadań (pięć pasków).
 6. Poinformuj uczniów, że w zespołach, jak najszybciej, mają znaleźć w otoczeniu coś, co odpowiada opisowi obiektu do wytropienia (np. gniazdo, określoną roślinę, zwierzę). Wyniki „dochodzenia” mają zapisać na osobnych kartkach (w notesach ekodetektywa), wpisując numer zadania i odpowiedź – opis, nazwę lub szkic obiektu.
 7. Zespół, który pierwszy poradzi sobie z zadaniem (gdy uczniowie znajdą wszystkie pięć obiektów), zgłasza się do nauczyciela i w tym momencie kończy się pierwsza runda. Uczniowie odkładają paski z wykonanymi zadaniami i dobierają nowe, tak żeby mieć pięć zadań do wykonania (jeśli zdążyli wykonać pięć zadań – pobierają pięć nowych kartek, a gdy na przykład wykonali dopiero jedno zadanie – dobierają jeden nowy pasek).
 8. Powtarzacie zabawę z pierwszej rundy, dopisując kolejne numery zadań i wyniki obserwacji na kartce – w notesie ekodetektywa.
 9. Możesz przeprowadzić dowolną liczbę rund.
 10. Specjalne brawa otrzymuje zespół, który zidentyfikuje najwięcej obiektów. Jego członkowie uzyskują tytuł Superekodetektywów.
 11. Zorganizuj głośne referowanie wyników „dochodzenia” każdego zespołu, tak by wszyscy uczniowie usłyszeli sprawozdanie.

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • wydrukowane i pocięte na pojedyncze paski zadania detektywistyczne (załącznik) tak, by na każdym znalazło się jedno zadanie (obiekt) do wytropienia.

  UWAGA: zadania musisz wybrać i/lub dostosować tak, by dały się przeprowadzić w dostępnym dla Was terenie i czasie
 • kartka (notes ekodetektywa)
 • długopis lub ołówek dla każdego zespołu (lub dla każdego ucznia)
 • ewentualnie lupy, lornetki – w zależności od wybranych zadań (obiektów) do wytropienia

 

DO POBRANIA

Załącznik [PDF]