Każde inne, każde wspaniałe

CEL:

 • dzieci poznają różne gatunki zwierząt zamieszkujących określone środowiska przyrodnicze (np. leśne), kształtują swoją wyobraźnię.

KROK PO KROKU:

 1. Opowiedz dzieciom, że będziecie tworzyć swój wymarzony las.
 2. Przygotuj karton/podłoże, na którym „posadzicie” drzewa i inne rośliny i na którym „zamieszkają” zwierzęta.

  Zaaranżuj bazę, którą zorganizują dzieci – podłoże, elementy przyrody nieożywionej (skały, drogi, rzeki, zbiorniki wodne).
 3. Rozdaj dzieciom, zgodnie z wiedzą o ich manualnych możliwościach, zadania – zwierzęta i rośliny do stworzenia.

  Dobrze, żeby każde dziecko przygotowało jedną roślinę i jedno zwierzę żyjące w lesie (inspiracji możesz poszukać w internecie).
 4. Gdy wszystkie dzieci skończą swoje prace, wspólnie zorganizujcie wasz las. Porozmawiajcie chwilę o tym, że każde środowisko ma innych mieszkańców, przystosowanych do życia w określonych warunkach (np. żubr nie mieszka w mieście, a foka w lesie). Przekaż dzieciom, że ważne jest, by w każdym miejscu na świecie zachowana była różnorodność biologiczna, czyli żeby razem ze sobą żyły różne gatunki roślin i zwierząt.
 5. Umieśćcie wspólnie wszystkie rośliny i zwierzęta w terenie.

WIĘCEJ POMYSŁÓW:

 • zachęć dzieci do tworzenia przedstawień, odgrywania scenek, wcielania się w postaci – możecie stworzyć własny teatr
 • możecie porozmawiać o znanych dzieciom bajkach na temat tych zwierząt, porównać ich wielkości i kolory, wymieniać cechy charakterystyczne. Możecie się nimi opiekować i nadać im imiona
 • możesz powtarzać zabawę, odwzorowując różne środowiska: łąkę, pole, park, a nawet dżunglę czy ocean

POTRZEBNE BĘDĄ:

 • materiały do stworzenia wybranego środowiska, np. leśnego: kartony, kolorowe papiery, zdjęcia z gazet, bibułki, wstążki, krepina oraz małe elementy roślinne (gałązki, liście, szyszki), kamyczki
 • materiały do wykonania roślin i zwierząt w jednej lub wielu technikach – karton, kredki, farby, bibułki, klej, plastelina, klocki typu Lego
 • ewentualnie wzory sylwetek zwierząt i/lub instrukcja tworzenia postaci w sztuce orgiami (wydruk z internetu lub inspiracja z dostępnych wydawnictw)